Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Plan dnia

7.00-8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, gry dydaktyczne, czynności porządkowo - gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8.30-9.00 Zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, sprawdzanie obecności, przygotowanie śniadania

9.00-9.30 Śniadanie

9.30-9.45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu (mycie rąk, mycie zębów)

9.45-10.45 Zajęcia kierowane w oparciu o podstawę programową i zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne

10.45-11.50 Zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne na przedszkolnym placu zabaw, spacery, wycieczki

11.50-12.00 Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.45 Obiad

12.45-13.00 Czynności higieniczne, mycie rąk i zębów po obiedzie

13.00-13.45 Odpoczynek poobiedni, relaksacja, głośne czytanie bajek, kontynuacja zajęć edukacyjnych - ćwiczenia utrwalające, zabawy plastyczno - techniczne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy na przedszkolnym placu zabaw, inne zajęcia

13.45-14-00 Czynności porządkowe, mycie rąk

14.00-14.20 Podwieczorek

14.20-17.00 Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia językowe i słownikowe, praca korekcyjno - kompensacyjna, indywidualna lub w małych grupach, zabawy indywidualne wg pomysłu dzieci, zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci

 Zajęcia dodatkowe (od października):

- Język angielski - codziennie
* Podróżnicy: 8:30 - 9:00
* Marynarze: 11:50 - 12:10
* Odkrywcy:  8:30 - 8:45


- Logorytmika
* wtorek, 13:00 - 13:30

- Religia:
*poniedziałek: 11:25 - 11:55 Marynarze
                         12:45-13:15 Podróżnicy
*wtorek:           11:45 - 12:00 Odkrywcy               

*piątek             12:45 - 13:05 Podróżnicy

- Zajęcia taneczne:
* Podróżnicy, Marynarze: czwartek, 11:00 - 11:30

- Zajęcia plastyczno - techniczne:

* Podróżnicy, Marynarze: środa, 13:00 - 13:30
* Odkrywcy: piątek, 11:00 - 11:30

- Zajęcia sportowe - wg ustaleń w grupach.