Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Plan dnia

7.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, gry dydaktyczne, czynności porządkowo - gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8.30 - 9.00 Zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, sprawdzanie obecności, przygotowanie śniadania

9.00 - 9.30 Śniadanie

9.30 - 9.45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu (mycie rąk, mycie zębów)

9.45 - 10.45 Zajęcia kierowane w oparciu o podstawę programową i zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne

10.45 - 11.50 Zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne na przedszkolnym placu zabaw, spacery, wycieczki

11.50 - 12.00 Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.45 Obiad

12.45 - 13.00 Czynności higieniczne, mycie rąk i zębów po obiedzie

13.00 - 13.45 Odpoczynek poobiedni, relaksacja, głośne czytanie bajek, kontynuacja zajęć edukacyjnych - ćwiczenia utrwalające, zabawy plastyczno - techniczne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy na przedszkolnym placu zabaw, inne zajęcia

13.45 - 14-00 Czynności porządkowe, mycie rąk

14.00 - 14.20 Podwieczorek

14.20 - 17.00 Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia językowe i słownikowe, praca korekcyjno - kompensacyjna, indywidualna lub w małych grupach, zabawy indywidualne wg pomysłu dzieci, zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci

 Zajęcia dodatkowe (od października):

- Język angielski - codziennie
- Religia
- Zajęcia taneczne
- Zajęcia plastyczno - techniczne
- Zajęcia sportowe - wg ustaleń w grupach.