Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszym Przedszkolu to: 


* Język angielski. Zajęcia językowe prowadzone są w każdej grupie wiekowej.
Aby proces przyswajania wiedzy był dla dzieci łatwy i przyjemny przyjmuje on formę zabaw i gier językowych. Na naszych zajęciach naśladujemy, poszukujemy, odkrywamy, układamy, tańczymy oraz śpiewamy. Staramy się przede wszystkim zachęcić, a nie zniechęcić nasze przedszkolaki do nauki języka angielskiego. Dlatego urozmaicamy nasze zajęcia także poprzez różnorodne środki dydaktyczne, takie jak chusta animacyjna, kostka z kieszeniami, pocket poster, filmy multimedialne, gry internetowe, itd. Stosujemy także metodę Total Physical Response (TPR) – reagowania ciałem. 

Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

* Religia. Zajęcia z religii realizowane są bezpłatnie w 3 grupach wiekowych.
Dzieci poznają historie biblijne przez wspólną zabawę, bajki, taniec i śpiew.
Zajęcia prowadzone są z wielkim wyczuciem i wrażliwością.

Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

* Logorytmika, czyli rozśpiewane i roztańczone grupowe zajęcia logopedyczno - rytmiczne, które wspomagają całościowy rozwój dziecka:

  • korygują wady wymowy i słuchu,
  • powodują lepszą koncentrację i lepszy rozwój intelektualny,
  • rozwijają pamięć i ułatwiają zapamiętywnie,
  • rozwijają muzykalność dzieci,
  • usprawniają motorykę całego ciała.

Prowadzący: p. Piotr Tolsdorf

Koszt zajęć wg cennika dostępnego na gazetce w przedszkolu.

* Kreatywne warsztaty plastyczno - techniczne. Dobrze o tym wiemy, że praca z dziećmi wymaga wielkiego wkładu własnej inwencji i przygotowania. Ważne dla nas jest przede wszystkim rozwijanie naturalnych zdolności psychofizycznych - abstrakcyjnego myślenia, kreatywności, umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego właśnie do zajęć tych podchodzimy w sposób szczególny.
Instruktor: p. Magdalena Bokłak, p. Aneta Lewandowska

Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.


* Psycholog dziecięcy. Można zgłaszać się we wszystkich problemach wychowawczych, rozwojowych oraz edukacyjnych, pojawiających się na różnych etapach rozwoju dziecka.
p. Karina Szmuk

Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

* Współpracujemy również z zawodowym fotografem (firma zewnętrzna) oraz z  trenerem wokalnym
(p. Anna Gajda)

DLA Rodziców/Opiekunów:
Pomoc psychologiczna i Interwencja
kryzysowa

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym kryzysy. Poradnictwo użyteczne jest w nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.
Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Proponujemy pomoc w złagodzeniu cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem.

Rozmowa odbywa się przy zapewnieniu pełnej dyskrecji, wg standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

p. Anna Gajda (wicedyrektor)

Angielski w Marynarzach