Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszym Przedszkolu to: 


* Język angielski. Zajęcia językowe prowadzone są w każdej grupie wiekowej.
Aby proces przyswajania wiedzy był dla dzieci łatwy i przyjemny przyjmuje on formę zabaw i gier językowych. Na naszych zajęciach naśladujemy, poszukujemy, odkrywamy, układamy, tańczymy oraz śpiewamy. Staramy się przede wszystkim zachęcić, a nie zniechęcić nasze przedszkolaki do nauki języka angielskiego. Dlatego urozmaicamy nasze zajęcia także poprzez różnorodne środki dydaktyczne, takie jak chusta animacyjna, kostka z kieszeniami, pocket poster, filmy multimedialne, gry internetowe, itd. Stosujemy także metodę Total Physical Response (TPR) – reagowania ciałem. 

Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

* Religia. Zajęcia z religii realizowane są bezpłatnie w 3 grupach wiekowych.
Dzieci poznają historie biblijne przez wspólną zabawę, bajki, taniec i śpiew. Zajęcia prowadzone są z wielkim wyczuciem i wrażliwością.

Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

* Zajęcia ruchowo-taneczne, czyli rozśpiewane i roztańczone grupowe zajęcia, które wspomagają całościowy rozwój dziecka:

  • korygują wady wymowy i słuchu,
  • powodują lepszą koncentrację i lepszy rozwój intelektualny,
  • rozwijają pamięć i ułatwiają zapamiętywnie,
  • rozwijają muzykalność dzieci,
  • usprawniają motorykę całego ciała.

 

* Kreatywne warsztaty plastyczno - techniczne. Dobrze o tym wiemy, że praca z dziećmi wymaga wielkiego wkładu własnej inwencji i przygotowania. Ważne dla nas jest przede wszystkim rozwijanie naturalnych zdolności psychofizycznych - abstrakcyjnego myślenia, kreatywności, umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego właśnie do zajęć tych podchodzimy w sposób szczególny.
Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

 


* Terapia Integracji Sensorycznej.
Termin Integracja Sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców)

napływających przez receptory (zmysły). Oznacza to, że mózg otrzymując informację ze wszystkich
systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.
Terapia SI to „naukowa zabawa”, dostosowywana indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.
Uczymy się i rozwijamy przez zmysły, więc dla prawidłowego rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe.* Psycholog dziecięcy. Można zgłaszać się we wszystkich problemach wychowawczych, rozwojowych oraz edukacyjnych, pojawiających się na różnych etapach rozwoju dziecka.
Koszt zajęć wliczony jest w cenę czesnego.

* Współpracujemy również z zawodowym fotografem (firma zewnętrzna) oraz z  trenerem wokalnym


* DLA Rodziców/Opiekunów:
Pomoc psychologiczna i Interwencja
kryzysowa


- Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy i problemy, np wychowawcze. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

- Interwencja kryzysowa
ma charakter pomocy psychologicznej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Proponujemy pomoc w złagodzeniu cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem.

Rozmowa odbywa się przy zapewnieniu pełnej dyskrecji, wg standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
p. Anna Gajda (wicedyrektor)

Angielski w Marynarzach