Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Kadra przedszkola

Zofia Ruben - dyrektor i założycielka przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik socjalny.

Pedagog z wykształceniem, doświadczeniem i powołaniem.
Ukończone studia:
- Praca Socjalna i Opiekuńczo - Wychowawcza,
- Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne,
- Zarządzanie Oświatą,
- Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną.

Doświadczenie zawodowe to praca w Centum Twórczej Zabawy i Rozwoju Dziecka "Trele Morele" w Dąbrowie Górniczej oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie. Miała praktyki w wielu szkołach i przedszkolach na terenie Pawłowic i Cieszyna.

Osoba kreatywna, pełna pomysłów i wytrwale dążąca do celu, czego dowodem jest powstanie  i ciągłe rozwijanie się Iskierki.Uśmiech

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w aspekcie przepisów prawa,
  • Dzieci z zaburzeniami autystycznymi - razem czy w integracji? Metody pracy z dzieckiem autystycznym z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku,
  • Wstęp do rozpoznania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka,
  • Obowiązkowa dokumentacja w placówce niepublicznej,
  • Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych,
  • Edukacja przedszkolna w perspektywie nadchodzących zmian,
  • Kurs wychowawcy i kierownika kolonii i wycieczek,
  • Pedagogika Montessori.


Anna Gajda - wicedyrektor,
interwent kryzysowy, poradnictwo psychologiczne, terapeuta terapii integralnej

W przedszkolu zajmuje się administracją, czyli tymi drobiazgami, dzięki którym 'Iskierka' może na co dzień sprawnie funkcjonować. Nieprzeciętna optymistka, ambitna, aktywna i kreatywna, dlatego niemal codziennie zasypuje sekretariat nowymi pomysłami, które rozwijają 'Iskierkę' nie tylko od strony administracyjnej :)
Jej wielką pasją jest praca z ludźmi, dlatego od 2006 r. jest trenerem wokalnym dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także fotografikiem. Od 2001 r. jest kolonijnym wychowawcą grup dziecięcych i młodzieżowych.

Jako Kierownik Kolonii zajmuje się od 2012 r. coroczną organizacją wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Ukończyła Pomoc Psychologiczną i Interwencję Kryzysową w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie a także roczne szkolenie z zakresu Terapii Integralnej w Warszawie.

Jest także (cert. MEN):
- Specjalistą d/s zarządzania zasobami ludzkimi,
- Specjalistą d/s zarządzania zespołem,
- Specjalistą d/s marketingu i reklamy,
- a także ukończyła szkolenia 'Terapia poznawczo-behawioralna" i "Terapia systemowa".


Anna Martyna - nauczyciel grupy Podróżników (Zerówka)

 Ukończyła studia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Brała udział m.in. w warsztatach z obszaru:
- Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Chusty animacyjnej KLANZA.
Ponadto uczestniczyła w projekcie unijnym „Praktyka czyni Mistrza”, dzięki któremu miała możliwość odbycia dodatkowych godzin praktyk oraz dokształcenia się z zakresu konstruowania programów wychowawczych oraz zajęć muzycznych.
W 2015 roku organizowała półkolonie z Projektorem tj. wolontariatu studenckiego na terenie Makowa Podhalańskiego dla dzieci
i młodzieży. Była również wolontariuszką na Dziecięcym Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Jej zamiłowaniem jest muzyka, w szczególności taniec oraz gra na gitarze. Chętnie szuka nowych pomysłów na kreatywne prace plastyczne oraz oddaje się ich realizacji.Daria Sokołowska - nauczyciel grupy MarynarzyEwa Buchalik - nauczyciel grupy Odkrywców

 Magdalena Bokłak - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

Jest absolwentką Uniwerytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie ukończyła studia o specjalności Praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobyła odywając praktyki studenckie w Zespole Szkół nr. 10 w Jastrzębiu Zdroju. Z tą placówką była związana przez okes 4 lat, gdzie pracowała na stanowisku pomocy nauczyciela.

Z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyła szereg szkoleń m.in.:
-
“Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się”;
- “Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo”.
- "Dzieci z zaburzeniami autystycznymi - razem czy w integracji? Metody pracy z dzieckiem autystycznym z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku".

Przez okres kolejnych lat była związana zawodowo z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach, gdzie jako pracownik socjalny miała możliwość zetknięcia się po raz kolejny z niepełnosprawnością wśród rodzin.
Aby urzeczywistnić swoje marzenie o pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ukończyła podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

Wierzy, że od tego jak dziecko sie rozwija, czego codziennie doświadcza oraz w jaki sposób jest motywowane i wspierane zależy jego przyszłość. Dlatego tak ważne jest aby rozwinąć w nim silne poczucie własnej wartości dzięki czemu zyska przekonanie że jest zdolne do uczenia się nowych rzeczy i przezwyciężenia problemów. 


Karina Szmuk - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Psychologia - o specjalności klinicznej, a także Pedagogika - o specjalności Pedagogika Terapeutyczna z Oligofrenopedagogiką. Od 2017 roku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobyła głównie dzięki licznym praktykom oraz wolontariatowi w placówkach specjalnych na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego.

Praca z dziećmi jest jej pasją, dzięki której może się nieustannie rozwijać.

 Wybrane, ukończone kursy oraz szkolenia:
- „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio - i sześcioletnich” ,
- „Terapia ręki - interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki”,
- „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”,
- „Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z autyzmem” ,
- „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka od 0 do 3 r.ż.”
-  oraz wiele innych.

 W swojej pracy kieruje się mottem:  „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to  się nauczę”.Aneta Lewandowska - nauczyciel popołudniowy, instruktor zajęć plastyczno - technicznych

Ukończyła studia na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Akademi Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, na wydziale zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim.

Brała m.in. udział w warsztatach z zakresu "Alternatywne metody nauki czytania".

Praca w  przedszkolu to dla niej ogromna szansa na spełnienie marzeń, od zawsze marzyła o pracy z dziećmi. Uważa, że do każdego dziecka należy podejść indywidualnie i dlatego stara się, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł mu wiele radości, jak rówież wpłyną na jego wszechstronny rozwój. Poprzez zajęcia plastyczno - techniczne pragnie rozbudzać w dzieciach kreatywność oraz indywidualne zainteresowania i umiejętności. Dlatego tak ważne jest dla niej aby pomóc dzieciom odkryć w sobie  potecjał i własne pasje.


Piotr Tolsdorf - logopeda, prowadzący logorytmikę


Justyna Krosny - pedagogiczna pomoc nauczyciela w grupie Marynarzy


Asystent nauczyciela:
Justyna Żuchowska grupa Podróżników
Angielika Szymańska - grupa Marynarzy
Klaudia Stuchlik
- Intendentka, grupa Odkrywców